สมัครสมาชิก

กรุณาตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการใช้งาน Sicksense ID หากยังไม่ได้รับอีเมล สามารถขอลิงก์ได้ที่นี่
กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง อีเมลนี้ซ้ำ กรุณาใช้อีเมลอื่น
รหัสผ่านต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และไม่มากกว่า 64 ตัวอักษร
รหัสผ่านไม่ตรงกัน
กรุณาเลือกเพศของคุณ
กรุณาเลือกปีเกิด
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือกอำเภอ
กรุณาเลือกตำบล
Sicksense จะส่งแบบสอบถามสุขภาพไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดไว้ทุกวัน แต่คุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลนี้ได้

ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว


ระบบได้ส่งอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันการใช้งานเรียบร้อยแล้ว
กรุณาตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการใช้งาน Sicksense ID

รายงานสุขภาพ

เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ที่มนุษยชาติเราหลงลืมไปว่าภัยคุกคามที่ใกล้ตัวที่สุดคือ โรคระบาดอุบัติใหม่ ลองนึกถึงว่า หากโลกปัจจุบันมีโรคระบาดในระดับเดียวกับไข้หวัดสเปน ในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2463 ที่ทำให้ประชากรโลก 3 - 5% เสียชีวิตในช่วงระยเวลาการระบาด หากจะให้ใกล้ตัวขึ้นอีกนิดก็คือการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

Sicksense เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ Skoll Global Threats Fund , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โอเพ่นดรีม ในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัลเพื่อร่วมกันหาสัญญาณของโรคระบาดอุบัติใหม่แบบมีส่วนร่วม ผ่านการรายงานสุขภาพของตนเองแบบนิรนาม

เราตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ช่วยของระบบสาธารณะสุขในปัจจุบันเพื่อการค้นหาสัญญาณการเจ็บป่วยแบบ real-time และมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ผู้ใช้ในประเทศไทยทุกสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครได้

Sicksense จะเก็บแต่ข้อมูลนิรนามของผู้ใช้และจะใช้งานข้อมูลเหล่านั้นเพื่อการวิเคราะห์หาสัญญาณของโรคระบาดอุบัติใหม่ที่ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น

×

รายงานสุขภาพ

ร่วมรายงานสุขภาพของคุณและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล เพื่อร่วมกันหาสัญญาณของโรคระบาดอุบัติใหม่แบบมีส่วนร่วม ผ่านการรายงานสุขภาพของตนเองแบบนิรนาม

รายงานแบบนิรนาม

หากคุณต้องการระบุตัวตนสามารถ ลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ

×